Y Gymdeithas
Hanes Rhuddlan
Ffermio, Diwydiant a Thrafnidiaeth
Oriel
Adeiladau
Arteffactau
Pobl
Mapiau a Chelfyddydau
Addysg
Crefydd
Diwylliant Cymreig
Adloniant a Chwaraeon
Cartref
Dyddiadau
Rhaglen
Cysylltiadau
Newyddion
     

Y Gymdeithas

Rhuddlan
Rhuddlan
Rhuddlan
Rhuddlan
Rhuddlan
Rhuddlan
Rhuddlan
Ail-greu Brwydr Rhuddlan, 1062
Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy

Yes, you have just clicked on to Rhuddlan Local History Society's website. The society was set up in 2008 because we didn't have one and there was a demand for one. The idea was for members to enjoy finding out more about the history of Rhuddlan, for example, what was it like 100 years ago, how was their education, how did they earn their living, what was their housing like, if they became ill what was the medication that was available and so much more.

The society is managed by a committee of between 6 and 9 members who are elected for a 3 year term. The committee arranges for speakers to attend our meetings to talk about topics which we consider would be relevant and interesting to our history group. We also have film shows allowing people to see how it was here.

The evening is rounded off with tea/coffee and biscuits, a chat and laugh. What a wonderful way to spend an evening!

Why Not Join Us. You Might Enjoy just It!

. . . .

Pwyllgor Rheoli 2018/19

Cadair/Ysgrifennydd  Michael Hatch
Trysorydd  Dai Thomas
Archifydd  Ann Tregenza
Ymgynghorydd Technegol  Pauline Howe
Arteffactau  Ted Reece
Swyddog Arlywo  Isobel Rainford
Aelod o'r Pwyllgor  Reg Davies
Aelod o'r Pwyllgor  Steve Cooper
Aelod o'r Pwyllgor  Haydn Parry
Aelod cyfetholedig / T. G.  Richard Polden
Aelod cyfetholedig / Ysgrifennyddes Minudau  Barrie Mee
aelod anrhydeddus  Emlyn Evans

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Cadeirydd/Ysgrifennydd, ffôn: 01745 590900
neu anfonwch ebost i rhuddlanhistorysociety@outlook.com


Ariennir y wefan gan

Financed by


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!