Y Gymdeithas
Hanes Rhuddlan
Ffermio, Diwydiant a Thrafnidiaeth
Oriel
Adeiladau
Arteffactau
Pobl
Mapiau a Chelfyddyd
Addysg
Crefydd
Diwylliant Cymreig
Adloniant a Chwaraeon
Cartref
Dyddiadau
Rhaglen
Cysylltiadau
Newyddion
     

Rheilffordd, Lein a Gorsaf

Gorsaf Rheilffordd Rhuddlan Gorsaf Rheilffordd Rhuddlan Gorsaf Rheilffordd Rhuddlan Gorsaf Rheilffordd Rhuddlan
Gorsaf Rheilffordd Rhuddlan Gorsaf Rheilffordd Rhuddlan Gorsaf Rheilffordd Rhuddlan Gorsaf Rheilffordd Rhuddlan
Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy

Gwefan yn cael eu hadeiladu . . .


Agorwyd Gorsaf Reilffordd Rhuddlan ar reilffordd-un-trac a chydag un platfform ar Hydref 5, 1858. Yr oedd yr Orsaf ar safle'r Warchodaeth. Yr oedd yna 'ddolen basio' yn yr Orsaf fel y gallai dau drên o gyfeiriadau gwahanol basio'i gilydd. Yr oedd seidin nwyddau gerllaw hefyd. Pan agorwyd yr Orsaf yr oedd pedwar trên y dydd yn galw ynddi. Yn 1864 rheolid Rheilffordd Dyffryn Clwyd gan y London & North Western Railway, yr ymunodd â hi ar Orffennaf 15, 1867. Yn 1923 daeth y Rheilffordd yn rhan o'r London Midland & Scottish Railway - yr L.M.S., ac erbyn 1947 yr oedd wyth trên y dydd i'r ddau gyfeiriad yn galw yn yr orsaf. Yn dilyn y Gwladoli yn 1948 daeth y Rheilffordd yn rhan o ranbarth London Midland y Rheilffyrdd Prydeinig, ond erbyn y pumdegau, fodd bynnag, dau drên o'r ddau gyfeiriad a alwai bob dydd. Un o nodweddion Rheilffordd Dyffryn Clwyd oedd y trenau-gweld-y-wlad rheolaidd, a gludai ymwelwyr ar deithiau golygfaol yng Ngogledd Cymru. Caewyd yr Orsaf i deithwyr ar Fedi 19, 1955, er bod trenau yn parhau i fynd heibio iddi. Caeodd yn derfynol ar Fai 4, 1964.

Tua saith mlynedd yn ôl cynhyrfwyd pobl Rhuddlan i brotestio bwriad Cyngor Sir Ddinbych i godi gwaith ailgylchu ar y safle. Trechwyd y cynnig a thyfodd y syniad rhagorol o ddatblygu'r tir diffaith yn warchodfa natur.


Ffermio a Ddiwydiant


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!