Rhaglenni Blaenorol

Cyfarfodydd 2016/17
Ysgol y Castell, Lôn Hylas, 7yh-9yh, ail nos Fercher bob mis


Medi
Thank You King George lll, sgwrs gan Fred Hobbs.
Lluniaeth ysgafn
£2.50 i rai nad ydynt yn aelodau
(£10 i ymuno â'r Gymdeithas)
?


Tachwedd 8
Trench Warfare WWI
Jerry Bone
? ?
Rhagfyr 14
Archaeology of the local area
Fiona Gale
Parti a Cwis

Reg Davies

2017 – Ionawr 11
Story of the Titanic
Marshall Morris
? ?

Chwefror 8
Royal Mail in North Wales
David Waller
Rhuddlan
? ?

Mawrth 8
North Wales Hospital

Clwyd Wynne
? ?

Ebrill 12
Castles of Welsh Princes
David Burton
? ?

Mai 10
Industries in N.E. Wales
Jim Nuttall
+ Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Mehefin
Dim cyfarfod

Gorffennaf
Dim cyfarfod

Awst 12
I'w gyhoeddi

Medi 13
The Black Propagandist WWII

David Crawford

Hydref 11
History of the Longbow

Bernard Dennis, MBE

Tachwedd 8
Llangollen Steam Railways

The Railway Society

Rhagfyr 13
Parti a Cwis

Reg Davies

Gall enwau siaradwyr newid oherwydd amgylchiadau annisgwyl.

Y lleoliad yw Ysgol y Castell, Rhuddlan am 7y.h. ar wahân mis Awst, sy'n 2y.p. yn y Ganolfan Gymunedol, Rhuddlan.

Aelodaeth blynyddol yw £ 10.00

Cyfarfodydd 2015/16
Ysgol y Castell, Lôn Hylas, 7yh-9yh, ail nos Fercher bob mis


Awst 15
Old Rhuddlan Film Show Adroddwr Dai. Thomas

Medi 9
WW1 Presentation gan Jerry Bone


Hydref 14

The Rhuddlan Foundry gan Gwynfor Williams


Tachwedd 11

Belgian Refugees by Derek Bond

Rhagfyr 9
Comparing Rhuddlan/Denbigh gan Phil. Ebbrell


Hefyd ein Cwis Nadolig gan Reg. Davies

Ionawr 13
Life of Philip J Griffiths
gan George Petry, MBA


Chwefror 10
Flintshire Royal Mail
gan David Waller


Mawrth 9
Crime/Punishment
gan Jane Brunning


Ebrill 13
The Life and Times of Bodelwyddan Castle
gan Chris Grier


Mai 11
TOOLMAKERS, The Early Beginnings
gan Howard Green +Cyfarfod Cyffredionol Blynyddol


Pob dyddiad ar gyfer yr ail Dydd Mercher yn y mis, heblaw am mis Awst sydd ar ddydd Sadwrn.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael ym mhob cyfarfod.

Amseroedd a lleoliadau 7yh-9yh Ysgol-y-Castell ar wahân mis Awst, 2yp-5yp yn y Ganolfan Gymunedol.

Adnewyddu aelodaeth a chroeso i aelodau newydd

Mehefin, Gorffennaf a Awst
2016
Teithiau, os gofynnir gan aelodau

. . . . . . . .

Cyfarfodydd 2014/15
Ysgol y Castell, Lôn Hylas, 7yh-9yh, ail nos Fercher bob mis


10 Medi 2014
Dr Goronwy Wynne – Thomas Pennant – The man who knew everybody

8 Hydref 2014
Denise Hodgkinson – My work as a journalist

12 Tachwedd 2014
Steve Cooper – My life in our local hospitals

10 Rhagfyr 2014
Reg Davies – Christmas Social and Reg’s Quiz

Dydd Sadwrn, 17 Ionawr 2015Canolfan Gymenedol, 2yp-4yp
Maggi Blythin a Ruth Pritchard – Y Rhyl mewn hen luniau o gasgliad Clwb Hanes y Rhyl

11 Chwefror 2015
Dyfrig Hughes Roberts – Bone setters

11 Mawrth 2015
Jane Brunning – 18th century Denbighshire

8 Ebrill 2015
Phil Ebbrell – Comparing Denbigh & Rhuddlan

13 Mai 2015
Ian Grant – Early Medieval Rhuddlan – an Archaelogist’s & re-enactor’s view
AGM

Adnewyddu aelodaeth a chroeso i aelodau newydd

Mehefin, Gorffennaf a Awst
2015
Teithiau, os gofynnir gan aelodau

. . . . . . . .

Cyfarfodydd 2012-2013
Ysgol y Castell, Lôn Hylas, 7yh-9yh, ail nos Fercher bob mis

12 Medi 2012
Sarah Hodnett & Naomi Hughes – Rhuddlan High Street – Today & Yesterday

10 Hydref 2012
Isoline Greenhalgh – Thomas Gee & Printing

14 Tachwedd 2012
Derek Bartley – My Family History

12 Rhagfyr 2012
Reg Davies – A Christmas Social

Dydd Sadwrn, 19 Ionawr 2013
, Canolfan Gymunedol Rhuddlan, 2yp-4yp
Ruth Moore William – Story Teller– From Parlour To Poorhouse
Victorian times through entertainment, story & song – te prynhawn wedyn

13 Chwefror 2013
Richard Jones – Knitmesh in Rhuddlan

13 Mawrth 2013
Denise Hodgkinson – St. Asaph’s History

10 Ebrill 2013
Idris Evans – North Wales Drovers

8 Mai 2013
Sarah Hodnett – The Rhuddlan War Memorial
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol wedyn

Adnewyddu aelodaeth 2013-2014 a chroeso i aelodau newydd

Mehefin, Gorffennaf a Awst
2013
Teithiau, os gofynnir gan aelodau

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyfarfodydd 2011-2012
Ysgol y Castell, Lôn Hylas, 7yh-9yh, ail nos Fercher bob mis

14 Medi
Fiona Gayle, Archeolegydd y Sir – Heather and Hillforts

10 Hydref
Dewi Hughes, Dylunydd Siartredig a Darlithydd – Philip Jones Griffiths from Rhuddlan to Vietnam

9 Tachwedd
Sarah Pevely, Archeolegydd Cymunedol – History of Archaeology and Antiquarianism

14 Rhagfyr
Reg Davies – Parti Nadolig a Cwis

Dydd Sadwrn 21 Ionawr
Ruth Moore Williams, adroddwraig straeon – What did you do in the war Mum?
Cynalfon Gymunedol a tê prynhawn

8 Chwefror
Fred Hobbs – Waterways of Rhuddlan

14 Mawrth
Ken Hodgkinson – History of Charter Press

11 Ebrill
Ted Lloyd – History of Rhuddlan Golf Club

9 Mai
Peter Robinson – Rhyl Lifeboat Day by Day and its History
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol wedyn

13 Mehefin
Evening visit to Rhyl Lifeboat Station, 7.00pm

11 Gorffennaf
Colin Barber – Rhydymwyn Valley History

Dydd Sadwrn 14 Gorffennaf
Ymweliad â hen Gwaithfeydd yn Rhydymwyn
Gyda Colin Barber, £3.00. 10.30am – 4.00pm

Dydd Sadwrn 18 Awst
Joan Williams, Alison Gibson, Lynny Hughes a Joanne Bickerstaff –
Rose Queens from the 1940s onwards
2.00pm-4.00pm, Canolfan Gymunedol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyfarfodydd 2010-2011

8 Medi
Harry Thomas, Local Historian – Tourism brought by the Railway to Prestatyn, Rhyl and Rhuddlan

10 Hydref
Nerys Rowlands – Penblwydd 35 Cylch Meithrin

10 Tachwedd
Trowelling and Travelling with St. Asaph Archaeological Society – Ysceifiog

8 Rhagfyr
Reg Davies – Christmas Party and Quiz

Dydd Sadwrn 22 Ionawr
Barrie Mee
Prynhawn, Canolfan Gymunedol

9 Chwefror
Dave Tomkins – From Tin Hut to Community Centre

9 Mawrth
Naomi Hughes – Some people of Rhuddlan

13 Ebrill
Mike Demack – Why me? Why Rhuddlan? Some Knitted Yarns

11 Mai
Mark Baker – Houses of North Wales
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol wedyn

20 Awst
Barrie Mee – An Afternoon of Slides, Photos, Chat and Tea

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyfarfodydd 2009-2010

9 Medi
David Richards – OS Maps from Rhuddlan

14 Hydref
Richard Davies – The River Clwyd and its Importance to Rhuddlan

11 Tachwedd
Jean Roberts, Derek Hayes a Royston Williams – Scouts and Guides in Rhuddlan

9 Rhagfyr
Reg Davies – Christmas Party and Quiz

Dydd Sadwrn 22 Ionawr
Barrie Mee – Saturday afternoon Slide Show
Canolfan Gymunedol

10 Chwefror
Larry Davies – Clwyd Valley Railway – Rhyl to Denbigh

10 Mawrth
Paul Parry – Rhuddlan Past and Present

14 Ebrill
Fiona Gayle – Armchair Archaeology

11 Mai
Kevin Mathias, Archifydd – What, Why and How do we Archive?
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol wedyn

20 Awst
Barrie Mee – Rhuddlan in Slides Through the Decades
Chat and tea

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyfarfodydd 2008-2009

10 Medi
Cyfarfod i'r Aelodau
8 Hydref
Sarah Peveley – Community Archaeologist

12 Tachwedd
St. Asaph Archaeology Society – How we Began

10 Rhagfyr
Reg Davies – Social Evening, Quiz and Party

Saturday 17 Ionawr
John Roberts – Rhuddlan as I Remember
Tê prynhawn

11 Chwefror
Gwynfor Williams – Rhuddlan Foundry

11 Mawrth
C.P.A.T. – Rhuddlan and its Environs

8 Ebrill
Siân Rees, Archwilydd CADW – Rhuddlan Castle

13 Mai
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!